תקנון האתר

בס"ד

 

תנאי שימוש / תקנון האתר ShaverShop 

1. הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון, לפני ביצוע ההזמנה או רכישה.

2. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך ב-Shavershop. התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין Shavershop, לכל דבר ועניין.

3. החנות משמשת כחנות אלקטרוני לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל ומחוצה לה.

4. רשאים להשתתף באתר בני 18 ומעלה, בעלי תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעלי כתובת מגורים בישראל, אשר ברשותם כרטיס אשראי תקף בישראל.

5. גלישה ב-Shavershop ו/או רכישת מוצר ו/או שירות המוצעים בה, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. לפיכך, אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות הזמנה/רכישה.

המכירות – חלק כללי

1. Shavershop מאפשרת לך לרכוש מוצרים שונים באמצעות החנות בדרך נוחה, קלה ומהירה.

2. בעלי Shavershop מציעים בחנות מוצרים ושירותים למכירה במגוון אפשרויות.

רגילה: במכירה רגילה מוצעים למכירה כמות מוגבלת של מוצרים במחיר קבוע מראש.

הליך המכירה יתבצע בתנאים כדלקמן:

1. Shavershop מציגה רשימת מוצרים לרבות מירב הפרטים אודות המוצר המוצע למכירה והמחיר כפי שנקבע מראש. המכירה הינה עד גמר המלאי.

2. במכירה רגילה רשאי כל משתתף לבחור ולמסור את פרטי כרטיס האשראי בחנות עצמה או ליצור קשר טלפוני עם שירות הלקוחות של האתר.

בטלפון: 03-9030310 להשלמת פרטי האשראי, כפי שיפורסם.

3. השלמת הליך המכירה מותנה באישור חברת האשראי ובאימות העסקה בטלפון ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של המשתתף תוך 48 שעות ממועד ביצוע ההזמנה, וכן בכך שהמוצר המבוקש קיים במלאי החנות בעת השלמת הליך המכירה.

ביטול הצעות:

1. ככלל הלקוח רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 (להלן: החוק).

2. ניתן לבטל רכישת מוצר 14 יום מיום ביצוע ההזמנה. הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח בכתב ו/או בפקס ו/או באמצעות דואר אלקטרוני ישירות אל Shavershop .

3. במקרה של ביטול העסקה יחויב הלקוח בשיעור של 5% אך לא למעלה מ-100 ₪, בהתאם להוראות החוק.

4. אם סופק המוצר, חייב הלקוח לוודא החזרת המוצר אל חנות הספק. מוסכם כי הלקוח יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם או שימוש כלשהו.

5. מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחויב בתשלום מלא בגין דמי משלוח גם אם טרם קיבל את המוצר, וזאת במידה והמוצר נשוא העסקה נשלח זה מכבר.

6. לא ניתן להחזיר מוצרים אשר פורקו והורכבו, אלא לאחר שהספק נתן את הסכמתו מראש.

7. החזר התמורה בניכוי דמי ביטול הזמנה ומשלוח יעשה תוך 14 יום לאחר שהוחזר המוצר לחנות ו/או לאחר ששולמה התמורה לחנות, לפי המאוחר מביניהם.

8. Shavershop תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:

– נפלה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצא ובין אם בתיאור המוצר.

– אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין.

– במקרה של כוח עליון, פעולת מלחמה, איבה, טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין.

9. הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צוינה בדף ההרשמה.

10. אזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה המכירה, רשאית Shavershop לבטל את המכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך. הודעה על ביטול כאמור תיעשה בכתב או בטלפון.

11. Shavershop לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שיגרם ללקוח ו/או לצד שלישי, לרבות נזק כספי בגין רכישת המוצר במחיר גבוה יותר אצל צד שלישי.

אספקת המוצרים:

1. Shavershop תדאג לאספקת המוצר הנרכש באתר, לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם צוין מפורשות אחרת.

2. Shavershop תפעל לספק את המוצר בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה, וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס האשראי.

Shavershop לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:

– כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חירום ונזקי טבע.

– שביתה אצל ספקים או מובילים של המוצרים הנמכרים בחנות.

– כל סיבה שאינה בשליטת החנות.

3. זמני אספקת המוצרים יהיו כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק ימי עסקים קרי, יום א-ה לא כולל שישי-שבת, ערבי חג וימי חג ושני ימים של טיפול בהזמנה. זמני אספקה עד 14 ימי עסקים  לכל היותר.

4. אספקת המוצרים תיעשה באמצעות דואר ישראל (רשום) או ע"י חברת שלחיות עד בית הלקוח.

5. Shavershop תיחשב כמי שעמדה בזמני האספקה אם מסרה את המוצר/מוצרים למשלוח בדואר רשום, תוך הזמן הנקוב בדף המכירה. החנות אינה אחראית לעבודת חברת דואר ישראל או חברת שליחיות HFD.

6.משלוח על יד שליח מ 2 עד 7 ימי עסקים לא כולל יישובים כפרים ואזורים חריגים.

דמי משלוח:

1. דמי המשלוח ישולמו על ידי הלקוח במסגרת התשלום בגין המוצר.

2. במכירה בתשלומים רשאית החנות לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.

3. הלקוח יהיה רשאי לאסוף את המוצר ישירות מהחנות וזאת בתיאום מראש עם החנות באשר למקום ולמועד האיסוף, ובתנאי שציין זאת במפורש בטופס ההזמנה/רכישה.

4. מוסכם כי במקרה של איסוף על ידי הלקוח לא יגבו מהלקוח דמי משלוח.

שירות לקוחות:

1. כל שאלה או בירור לגבי המוצרים המוצגים באתר לרבות באשר למפרט הטכני של המוצר, מידע על תפעול המוצר, אחריות וכיוצא בזה, ניתן לפנות אל נציגים מטעם הספקים השונים, לפי פרטיהם שיצוינו בתעודת האחריות.

2. לפרטים ובירורים באשר להפעלת האתר ופעילותו, ניתן לפנות אל Shavershop .

נא לציין מספר טלפון בעת משלוח ה מייל.

3. נציגי החנות ישמחו לעמוד לרשותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה, כניסה לאתר והשימוש בו על מנת להנעים את חוויית הרכישה ולהפכה לפשוטה ולמהירה.

אבטחת מידע ופרטיות:

1. התשלום מתבצע באמצעות PayPal או כרטיס אשראי

אתר ומערכת סליקת אשראי עומדת בתקן אבטחה PCI-DSS מוגנת בתקשורת מאובטחת ומוצפנת SSL

2. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן. במקרים שאינם בשליטתה ו/או נובעים מכוח עליון, Shavershop לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שיגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

3. Shavershop מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה.

הגנת פרטיות:

Shavershop לא תפגע בפרטיותו של הלקוח ותמלא בעניין זה או אחר הוראות הגנת הפרטיות התשמ"א 1981 והוראות כל דין אחר בעניין.

כללי:

1. הנהלת Shavershop שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את כללי ההשתתפות במכרז והתקנון לפי שיקול דעתה הבלעדי.

2. התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות את החנות.

3. Shavershop אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית. יחד עם זאת, החנות אינה מתחייבת כי הקישור בכל קישורית יוביל את הגולש לאתר אינטרנט פעיל.

4. Shavershop ו/או מי משעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, לרבות ברכישה במסגרת הליך במכירה הפומבית, תהא עילת התביעה אשר תהא. לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא, אלא על פי תקנון זה המשקף את מידת אחריותה של החנות.

5. Shavershop לא תהא אחראית להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על הלקוח ועל חשבונו.

6. הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר אשר נרכש באמצעות האתר, אלא אם נכתב אחרת.

7. אייקונים וכל מידע ו/או תצוגה המופיעים האתר, לרבות  גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו, תמונות, סירטונים, פרטי מוצרים לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותה הבלעדית של Shavershop ו/או בעליה.

8. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר,

אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב ומראש מטעם Shavershop .

9. רישומי המחשב של החנות בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

אמינות:

1. Shavershop מודעת לרגישות הכרוכה בהפעלתו של אתר מכירות ברשת באינטרנט ועל כן מקפידה החנות לנהל את האתר בזהירות, במיומנות ובאופן מבוקר.

2. קיים תיעוד מלא של כל מכירה המתבצעת באתר, לרבות של כל ההצעות המתקבלות וההצעות הזוכות.

סמכות שיפוט:

על סעיפי תקנון זה יחולו מדינת ישראל, סמכות השיפוט תינתן לבתי המשפט באזור המרכז.

אנו בעלי אתר Shavershop נשמח לעמוד לשרותך בעתיד ונשמח אם תעדכנו אותנו על כל בעיה או תקלה באתר.

כתיבת תגובה